Economische duurzaamheid: de prijs voor de boer

FARMER­FRIENDLY

Met FarmerFriendly wordt ook economische duurzaamheid gerealiseerd; voor de Nederlandse boer. Zodat iedereen kan blijven genieten van goed en gezond, in Nederland geproduceerd voedsel.

Feiten con­sumptie­patroon Nederlander

voedselvraag

3,4 miljoen ha.

beschikbaar

1,8 miljoen ha.

totale consumptie

10,4 miljoen ha.

OVER HET KEURMERK

WAT IS HET KEURMERK FARMERFRIENDLY?

Keurmerk FarmerFriendly is bedoeld voor Supermarkten en Speciaalzaken in Nederland, Europa(en/of voor andere landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren). Supermarkten laten zien, via reclame-uitingen, dat zij het Keurmerk FarmerFriendly toegekend hebben gekregen. Voor consumenten wordt op deze manier zichtbaar dat de supermarkt vriendelijk met de Nederlandse boeren omgaat (prijs) en eerlijke producten van hoge kwaliteit verkoopt die in Nederland geproduceerd zijn.

Hierdoor kan de consument een bewuste keuze maken door producten af te nemen bij een supermarkt, waar de boer een eerlijker prijs krijgt.

Keurmerk FarmerFriendly is bedoeld voor Supermarkten en Speciaalzaken in Nederland, Europa(en/of voor andere landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren). Supermarkten laten zien, via reclame-uitingen, dat zij het Keurmerk FarmerFriendly toegekend hebben gekregen. Voor consumenten wordt op deze manier zichtbaar dat de supermarkt vriendelijk met de Nederlandse boeren omgaat (prijs) en eerlijke producten van hoge kwaliteit verkoopt die in Nederland geproduceerd zijn.

Hierdoor kan de consument een bewuste keuze maken door producten af te nemen bij een supermarkt, waar de boer een eerlijker prijs krijgt.

In juni 2020 zijn alle boerenbelangenorganisaties die ook zitting hadden in het Landbouw Collectief, benaderd om deel te nemen aan het Keurmerk.

HET FARMERFRIENDLY KEURMERK

HOE GAAT HET WERKEN?

Deelname Supermarkten

Deelnemende supermarkten krijgen het recht het beeldmerk te gebruiken op de gevel en in reclame-uitingen om hun boervriendelijkheid aan te tonen.

Inschrijven Boeren

Een actieve landbouwer wiens bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij de KvK ontvangt na inschrijving lidmaatschapsbewijzen.

Eerlijkere beloning

De supermarkten dragen een deel van hun omzet af aan FarmerFriendly, welke wordt uitbetaald aan de deelnemende boeren op basis van de lidmaatschapsbewijzen.

Stappenplan

Op 17 november 2020 werd Keurmerk FarmerFriendly gepresenteerd aan het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) en haar leden-supermarkten.Een Keurmerk waarbij de supermarkten een afdracht doen aan de boeren. Een afdracht waarmee iedere burger als consument bijdraagt aan het vergoeden van de wettelijke eisen die men aan de boeren oplegt.

Stap 1

Oprichting
coöperatie

Stap 2

Overeenkomst deelnemende supermarkten

Stap 3

Registratie
boeren

Stap 4

Opzetten
regio’s

Stap 5

Algemene
vergadering

Stap 6

Bestemming
resultaat

Shopping Basket
Varkensnotering
Vorige week: € 2,35 ex.
Deze week: € 2,37 ex.